Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 

KONTAKTY

MERCONTROL EU s.r.o.
Prevádzka : Gen. M.R.Štefánika 354
Sadová 3016/14, 916 01 Stará Turá
tel: 0905 645 343
fax: 032 776 4496
napíšte nám
0905 645 341
mercontrol@mercontrol.sk

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 


 


Tovar v akcii

Naša cena 1 383,00 €
skladom
Naša cena 950,00 €
skladom

»

Kapilárny teplomer TCS 48

TCS 48 je tlakový teploměr určený k měření teploty v soustavách, kde místo snímání teploty není totožné s místem odečtu. Teploměr je složen z kapilárního systému a hlavice. Hlavice kapilárního teploměru se skládá z pouzdra a okénka z umělé hmoty chránícími ukazovatel, číselník se stupnicí a pružný měřicí člen. Teploměrový systém je v hlavici ukončen pružným měřicím členem s nábojem, který přenáší výchylku pružného měřicího členu na ukazovatel udávající hodnotu měřené teploty na stupnici vyznačené na číselníku.

 

Popis

Teploměr je tvořen trubicí ve tvaru Archimédovy spirály, která se působením vnitřního přetlaku rozmotává a tím koná rotační pohyb. Rotační pohyb přímo úměrný vnitřnímu přetlaku je přenesen na ručičku, která ukazuje na stupnici naměřenou hodnotu. Vnitřní přetlak úměrný teplotě se vyvozuje teplotní roztažností kapaliny v čidle, které je se spirálou spojeno kapilárou.

 

Použití

Kapilární teploměry jsou univerzálně použitelné přístroje pro měření teplot v daném měřicím rozsahu. Teploměry je možno použít k měření teplot v měřicím rozsahu 20 až 100°C. Měřená hodnota teploty nesmí překročit max. hodnotu měřicího rozsahu. Teploměry je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého aktivního horkého s max. teplotou 40°C. Čidlo teploměru musí být umístěno do kapalného nebo plynného prostředí, které nenarušuje měď a její slitiny. V ostatních případech musí být čidlo umístěno do jímky.


Montáž a údržba

Montáž teploměru se provádí nasunutím hlavice teploměru do otvoru dle příslušného rozměrového náčrtu a umístěním teploměrového čidla do jímky. Těleso teploměru je možno umístit v libovolné poloze. K zamezení rozkmitání kapiláry během provozu je nutné upevnění minimálně v dalších dvou bodech přibližně rovnoměrně rozložených v délce kapiláry. Nejmenší povolený poloměr ohybu spojovací kapiláry je 5mm. V provozu nevyžaduje žádnou údržbu.


Technické údaje

 

Rozsah stupnice 0 až 120 °C
Měřicí rozsah 20 až 100 °C
Dělení stupnice 2 K
Přesnost ±4 % z rozsahu stupnice
Rozměry čidla ? 6 x 34,5 mm
Časová konstanta 15 s
Délka kapiláry 1 500 mm
Min. poloměr ohybu kapiláry Rmin = 5 mm

 

Kapilárny teplomer TCS 60

TCS 60 je tlakový teploměr určený k měření teploty v soustavách, kde místo snímání teploty není totožné s místem odečtu. Teploměr je složen z kapilárního systému a hlavice. Hlavice kapilárního teploměru se skládá z pouzdra a okénka z umělé hmoty chránícími ukazovatel, číselník se stupnicí a pružný měřicí člen. Teploměrový systém je v hlavici ukončen pružným měřicím členem s nábojem, který přenáší výchylku pružného měřicího členu na ukazovatel udávající hodnotu měřené teploty na stupnici vyznačené na číselníku.

 

Popis

Kapilární teploměr je složen z kapilárního systému a hlavice. Hlavice kapilárního teploměru se skládá z pouzdra a okénka z umělé hmoty chránícími ukazovatel, číselník se stupnicí a pružný měřicí člen. Teploměrový systém je v hlavici ukončen pružným měřicím členem s nábojem, který přenáší výchylku pružného měřicího členu na ukazovatel udávající hodnotu měřené teploty na stupnici vyznačené na číselníku.


Použití

Kapilární teploměry jsou určeny k indikaci teploty v teplovodních kotlích pro domácnost na tuhá paliva.Teploměry je možno použít k indikaci teploty v měřicím rozsahu 20-100 °C. Indikovaná hodnota teploty nesmí překročit max. hodnotu měřicího rozsahu. Teploměry je možno použít k indikaci teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého aktivního horkého s max. teplotou 40 °C. Čidlo teploměru musí být umístěno do kapalného nebo plynného prostředí, které nenarušuje měď a její slitiny. V ostatních případech musí být čidlo umístěno do jímky. Kapilární teploměr TCS 60 není určen pro použití v průmyslu.


Technické údaje

 

 

Klimatické vlivy při provozu skupina provedení B2
parametry +5 ° C až +40 °C
Mechanické vlivy při provozu skupina provedení NX
vibrace - frek. od 10 do 50 Hz, amplituda max. 0,15 mm
Měřicí rozsah 20-100 °C
Rozsah stupnice 0-120 °C
Dělení stupnice 2 K
Přesnost ±4 % z rozsahu stupnice
Délka spojovací kapiláry 1 500 mm
Barva tisku stupnice černá

 

Manometer MCS 48

Manometr MCS 48 je určen k měření tlaku v soustavách, kde místo odběru tlaku není totožné s místem odečtu. Umístění tělesa manometru není závislé na místě odběru tlaku. Jeho vzdálenost je limitována délkou spojovací kapiláry. Manometr může být použit v soustavě s kapalnými, popř. plynnými látkami, které nekrystalizují a nezpůsobují korozi slitin mědi.

 

Popis

Manometr se skládá z pružného citlivého prvku s převodovým ústrojím, které jsou umístěny v tělese manometru a čidla. Čidlo sestává z připojovacího čepu s převlečným šroubem a spojovací kapiláry. Spojovací kapiláru lze podle potřeby tvarovat. Manometr je dodáván s připojovacím závitem převlečného šroubu M14x1 nebo G1/4. Pro připojení a odpojení manometru do soustavy za provozního tlaku soustavy je možno použít zpětný ventil ZV4 s připojovacím závitem G1/4 a G1/2.

 

Montáž a údržba

Těleso manometru je možno montovat v jakékoliv poloze. Přednostně se doporučuje kolmá poloha hlavice. Montáž tělesa manometru se provádí nasunutím do otvoru o rozměrech dle rozměrového náčrtku plech tl. 0,8-1,5 mm. Připojení k tlakové soustavě se provádí přitažením připojovacího čepu pomocí převlečného šroubu do nástavce v tlakové soustavě nebo do zpětného ventilu. Nejmenší dovolený poloměr ohybu spojovací kapiláry je 5 mm.

 

Technické údaje

 

Rozsah stupnice
0-4 bar
Dělení stupnice
0,1 bar
Měřicí rozsah stálý tlak
0-3 bar
Proměnlivý tlak
0-2,6 bar
Přesnost
±2,5 % z rozsahu stupnice
Přípustné teploty okolí tělesa
5 až 80 °C
Měřená látka - max.
+110 °C
Přípojné rozměry těleso uchycení do otvoru v plechu dle rozměrového náčrtku
Čidlo M14x1 nebo G1/4
Délka spojovací kapiláry 1 000 mm
Min. poloměr ohybu kapiláry Rmin = 5 mm

 

Příslušenství

Zpětný ventil ZV4.x (není součástí dodávky).

 

 

Manotherm MTCC 60

Kombinovaný přístroj pro měření tlaku a teploty v soustavách, kde místo snímání tlaku a teploty není totožné s místem odečtu. Tlakoměrová část může být použita v soustavě s kapalnými, popř. plynnými látkami, které nekrystalizují a nezpůsobují korozi slitin mědi.

 

Popis

Manotherm se skládá z plastového pouzdra, tlakoměrného systému pro měření tlaku a teploměrového systému pro měření teploty. Systémy jsou umístěny na samostatné základní desce. Výchylka pružného měřícího členu tlakoměrného systému je vyvozena změnou tlaku tlakonosného média. Výchylka pružného teploměrového systému je vyvozena změnou tlakových poměrů v teploměrovém systému v závislosti na změně teploty teploměrné látky ve stonku.

Montáž a údržba

Montáž se provádí nasunutím hlavice do otvoru dle příslušného rozměrového náčrtu, připojením tlakového čidla ke zdroji tlaku, zajištěním čidla převlečným šroubem a umístěním teploměrového čidla do jímky. Těleso přístroje je možné umístit v libovolné poloze. K zamezení rozkmitání kapilár v provozu je nutné upevnění minimálně v dalších dvou bodech přibližně rovnoměrně rozložených v délce kapilár. V provozu nevyžaduje žádnou údržbu.

Technické údaje

 

Teploměrová část
Měřicí rozsah 20 až 100°C
Rozsah stupnice 0 až 120 °C
Dělení stupnice 2 K
Přesnost ±4 % z rozsahu stupnice
Rozměry čidla ? 6 x 34,5 mm
Časová konstanta 15 s
Délka spojovací kapiláry 1 500 mm
Min. poloměr ohybu kapiláry Rmin = 5 mm
Tlakoměrová část
Rozsah stupnice 0-4 bar
Dělení stupnice 0,1 bar
Třída přesnosti ±2,5 % z rozsahu stupnice
Přípojné rozměry čidla M14x1 nebo G1/4

Příslušenství

Zpětný ventil ZV4.x (není součástí dodávky).

 

YTJlYzllNG