Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Úvod »» REVEX profi II


    

REVEX profi II

Výroba je skončená - NEOBJEDNÁVAJTE !

novinka akcia doprava zdarma

skladom

 

Číslo produktu: 1
Výrobca: ILLKO
Žiadosť o cenovú ponuku: e-mail: mercontrol@mercontrol.sk
Naša cena bez DPH : 0,00 €
Naša cena s DPH (20 %):
0,00 €

 

Novšie prístroje sú REVEX maxS a REVEX maxW.

 

REVEXprofi II - Špičkový prístroj pre kontroly a revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1600 ed. 2 a pre kontroly pracovných strojov podľa STN EN 60204-1.

 

Prístroj disponuje vlastnou pamäťou nameraných hodnôt a pripojením k PC pre ich ďalšie spracovanie. 

 

Merané veličiny:

 • Odpor ochranného vodiča prúdom> 200 mA AC
 • Odpor ochranného vodiča prúdom> 10 A AC
 • Úbytok napätia na ochrannom vodiči prúdom> 10 A AC
 • Izolačný odpor napätím 500 V, 250V, 100V DC
 • Prúd tečúci PE vodičom a dotykový prúd (vrátane DC zložky)
 • Rozdielový a dotykový prúd
 • Náhradné unikajúci a dotykový prúd
 • Prúd tečúci PE vodičom, rozdielový prúd pomocou kliešťového transformátora
 • Príkon činný, zdanlivý skúšaného zariadenia
 • Prúd odoberaný skúšaným zariadením zo zdroja
 • Príkon činný, zdanlivý pomocou kliešťového transformátora
 • Prechádzajúci prúd pomocou kliešťového transformátora
 • Účinník (cos φ) skúšaného zariadenia
 • Napätie siete
 • Teplota termočlánkové sondou
 • Otáčky

Pre uľahčenie práce a zvýšenie produktivity pri revíziách el. spotrebičov je prístroj REVEXprofi II v spojení s PC se software ILLKO Studio a dokumentaci vybavený automatickými funkciami vedenie databázy spotrebičov a vyhodnotenie výsledkov revízie:

 • Obojsmerná komunikácia s PC cez rozhranie USB, pamäť až pre 4000 spotrebičov
 • Označovanie spotrebičov identifikačnými kódmi (čiarový kód, RFID čip) a ich identifikácia čítačkou
 • Vedenie databáz spotrebičov jednotlivých užívateľov vo zvolených umiestneniach (budovách, miestnostiach atď)
 • Možnosť načítania databázy spotrebičov alebo jej vybraných častí z PC do prístroja
 • Možnosť aktualizácie databázy spotrebičov v PC aj v prístroji pri revízii
 • Možnosť využitia automatických pracovných postupov pri revíziu
 • Automatické vyhodnocovanie výsledkov merania porovnaním s nastavenými medznými hodnotami
 • Automatické vyhodnotenie výsledkov revízie podľa vopred zvolených kritérií
 • Vyhodnocovanie výsledkov revízie priamo v prístroji
 • Možnosť individuálnej úpravy formulárov v software ILLKO Studio

Prístroj REVEXprofi II je vybavený radom kontrolných a bezpečnostných funkcií:

 • Trvalou automatickou kontrolou nebezpečného dotykového napätia na PE kolíka v napájacej zásuvke
 • Trvalou automatickou kontrolou pripojenie PE kolíka v napájacej zásuvke k vodiču PE
 • Trvalou automatickou kontrolou veľkosti unikajúceho prúdu v priebehu merania
 • Trvalou automatickou kontrolou neprítomnosti vonkajšieho napätia na meracích hrotoch
 • Manuálne kontrolou správnej funkcie prístroja

Čo je to unikajúci prúd?

Unikajúci prúd tečie medzi vzájomne izolovanými časťami spotrebiče (napríklad medzi sieťovou a prístupnú častí).

Veľkosť unikajúceho prúdu ovplyvňuje predovšetkým stav izolácie medzi vzájomne izolovanými časťami spotrebiča, ale aj kapacitné a indukčné väzby medzi týmito časťami.

Meraním unikajúceho (dotykového) prúdu sa zisťuje, aký prúd by pretekal telom človeka dotýkajúca sa prístupných (neživých) častí spotrebiče triedy II. U spotrebičov triedy I by nameraný unikajúci prúd pretekal ľudským telom po prerušení ochranného vodiča.

 

Technické údaje:
 • Odpor ochranného vodiča prúdom> 200 mA AC
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,000 ÷ 19,99 Ω / 0,001 Ω 0,01 Ω
 • Chyba merania ± (1% z MH + 5 D) *
 • Meracie napätie naprázdno 5 ÷ 12 V
 • Merací prúd (R ≤ 2 Ω) ≥ 200 mA AC
 • Kompenzácia odporu meracích šnúr áno
 • Odpor ochranného vodiča, úbytok napätia na ochrannom vodiči prúdom> 10 A AC
 • Rozsah merania odporov / rozlíšenie 0,00 ÷ 1,00 Ω / 0,01 Ω
 • Rozsah merania úbytku napätia / rozlíšený 0,0 ÷ 20,0 V / 0,1 V
 • Chyba merania (platí pre obe veličiny) ± (1,5% z MH + 3 D) *
 • Meracie napätie naprázdno 4 ÷ 10 V
 • Skratový prúd (R ≤ 2 alebo ?U ≤ 3,5 V) ≥ 10 A AC
 • Kompenzácia odporu meracích šnúr áno
 • Izolačný odpor
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,0 kOhm ÷ 100,0 MOhm /
 • 0,1 kOhm, 0,001 MOhm, 0,01 MOhm, 0,1 MOhm
 • Chyba merania ± (2% z MH + 8 D) *
 • Menovité napätie 100 V / 250 V / 500 V DC
 • Menovitý prúd ≥ 1 mA DC
 • Prúd prechádzajúci ochranným vodičom
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,000 ÷ 10,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA
 • Chyba merania ± (1% z MH + 5 D) *
 • Rozdielový prúd
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,000 ÷ 10,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA
 • Chyba merania (0,000 ÷ 0,999 mA) ± (1% z MH + 5% D + X) *
 • Chyba merania (1,00 ÷ 10,00 mA) ± (1% z MH + 5% D + Y) *
 • Náhradné unikajúci prúd
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,000 ÷ 20,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA
 • Chyba merania ± (1% z MH + 8 D) *
 • Meracie napätie naprázdno 230 V ± 15% / 50 Hz
 • Max. merací prúd 3,5 mA
 • Unikajúci prúd kliešťovým transformátorom alebo trojfázovým adaptérom
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,00 ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
 • Chyba merania ± (3% z MH + 10 D) * (pozn. 1)
 • Príkon činný, zdanlivý
 • Rozsah merania / rozlíšenie 5 ÷ 3680 W, VA / 1 W, 1 VA
 • Chyba merania ± (3% z MH + 2 D) *
 • Účinník
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,00 ÷ 1,00 / 0,01
 • Chyba merania (v rozsahu 0,40 ÷ 1,00) ± (1% z MH + 5 D) *
 • Napätie siete UL-N
 • Rozsah merania / rozlíšenie 207,0 ÷ 253,0 V / 0,1 V
 • Chyba merania ± (1% z MH + 2 D) *
 • Prúd prechádzajúci spotrebičom
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,00 ÷ 16,00 A / 0,01 A
 • Chyba merania ± (2% z MH + 5 D) *
 • Prúd meraný kliešťovým transformátorom
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,00 ÷ 100,0 A / 0,01 A; 0,1 A
 • Chyba merania ± (3% z MH + 4 D) * (pozn. 1)
 • Účinník meraný kliešťovým transformátorom
 • Rozsah merania / rozlíšenie 0,00 ÷ 1,00 / 0,01
 • Chyba merania (v rozsahu 0,40 ÷ 1,00) ± (2% z MH + 5 D) *
 • Príkon činný, zdanlivý meraný kliešťovým transformátorom
 • Rozsah merania / rozlíšenie 10 ÷ 9999 W, VA / 1 W, 1 VA
 • Chyba merania ± (5% z MH + 5 D) *
 • Teplota termočlánkové sondou typu K
 • Rozsah merania / rozlíšenie -40 ÷ +350 ° C / 1 ° C
 • Chyba merania ± (5% z MH + 3 D) *
 • Otáčky
 • Rozsah merania 0 ÷ 30 000 ot / min
 • Rozlíšenie 1 ot / min (rozsah 0 ÷ 1024 ot / min)
 • 10 ot / min (rozsah 1025 ÷ 30 000 ot / min)
 • Chyba merania ± (3% z MH + 5 D) * (0 ÷ 1024 ot / min)
 • ± (3,5) * (1025 ÷ 30 000 ot / min)
 • * MH značí meranú hodnotu, D značí digit,
 • X = S (0,01 I? + 0,005)
 • Y = S (0,001 I? + 0,005)
 • kde S je zdanlivý príkon meraného spotrebiča [VA] a I? je zobrazený unikajúci prúd [mA]
 • Uvádzané chyby sú základné chyby merania.
 • (1) Udané parametre platia pre samotný prístroj - je potrebné vziať do úvahy chybu merania a merací rozsah
 • použitých klieští / adaptéra
 
Všeobecne:
 • Napájanie 230 V ± 10% / 50 Hz
 • Displej grafický LCD s podsvietením
 • Pamäť merania pre až 4000 spotrebičov
 • Prepojenie s PC USB
 • Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)
 • Prepäťová kategória II / 300 V
 • Stupeň znečistenia 2
 • Krytie IP 40
 • Rozmery 150 x 195 x 83 mm
 • Hmotnosť asi 1,75 kg
 
Rozsah dodávky:
 • merací prístroj
 • merací vodič čierny banánik / banánik 2 m
 • merací hrot čierny
 • CD se software ILLKO Studio a dokumentací
 • USB kábel AB
 • kalibračný list
 • záručný list
 • návod na používanie
Voliteľné príslušenstvo:
 • P 2012 spojovací vodič bezpečnostné (banánik / banánik) modrý, dĺžka 2 m
 • P 3012 merací hrot bezpečnostné modrý
 • P 4012 krokosvorka bezpečnostné modrá
 • P 2021 predlžovací šnúra bezpečnostné čierna, dĺžka 5 m
 • P 6110 puzdro pre prístroj a vybrané príslušenstvo
 • P 8012 (A3P-16/4) trojfázový adaptér zásuvka / zástrčka štvorvodičový, 16 A
 • P 8011 (A3P-16/5) trojfázový adaptér zásuvka / zástrčka päťvodičový, 16 A
 • P 8014 (A3P-32/4) trojfázový adaptér zásuvka / zástrčka štvorvodičový, 32 A
 • P 8013 (A3P-32/5) trojfázový adaptér zásuvka / zástrčka päťvodičový, 32 A
 • P 9020 čítačka čiarového kódu
 • P 9021 čítačka RFID čipov (bezkontaktné čítačka identifikačného kódu)
 • P 8010 kliešťový merací transformátor
 • P 8030 adaptér pre testovanie predlžovacích prívodov
 • P 9030 termočlánkový snímač teploty typu K
 • P 9050 bezkontaktný snímač otáčok
 • P 9060 samolepiace identifikačné štítky s čiarovým kódom
 • P 9061 RFID čip závesný
 • P 9062 RFID čip disk
 • P 9080 samolepiaci štítok pre označenie budúci kontroly spotrebiče (sada 30 ks)
 • P 9081 samolepiace kontrolný štítok pre zváračky (sada 10 ks)
 • P 9091 PT-7500VP - tlačiareň čiarových kódov na samolepiace laminované štítky
 • P 9100 páska TZ-241do tlačiarne čiarových kódov, biela, šírka 18 mm, dĺžka 8 m
 • P 9101 páska TZ-231do tlačiarne čiarových kódov, biela, šírka 12 mm, dĺžka 8 m
 • P 9102 páska TZ-221do tlačiarne čiarových kódov, biela, šírka 9 mm, dĺžka 8 m
 • P 9120 dierovacie kliešte pre označovanie kontrolných štítkov
 • RM 2050 doplnok umožňujúci meranie v zdravotníctve
 • WELDtest doplnok umožňujúci vykonávať kontroly a skúšky zváračiek
MDIwM