Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Úvod »Výrobcovia /značky/»Testo » Testo 320 Basic analyzátor spalín set s tlačiarňou


        

Testo 320 Basic analyzátor spalín set s tlačiarňou

skladom

 

Skladom: 0 ks
Číslo produktu: 6
Výrobca: Testo
Naša cena bez DPH : 0,00 €
Naša cena s DPH (20 %):
0,00 €

Testo 320 Basic analyzátor spalín set s tlačiarňou

Testo 320 BASIC je prvý analyzátor spalín testo s obslužným menu v slovenčine. Je to Váš spoľahlivý partner pre inštaláciua údržbu vykurovacích systémov. Ponúka všetky základné funkcie na analýzu spalín, meranie komínového ťahua diferenčného tlaku. Štandardizované menu obsluhy umožňuje mimoriadne jednoduchú obsluhu aj technikom, ktorí tento prístroj nepoužívajú každý deň. Okrem toho Vás analyzátor testo 320 basics osloví svojim farebným displejom s vysokým rozlišením, užívateľom vymeniteľnými senzormi, dvojročnou zárukou a konkurenčne nedosiahnuteľným pomerom cena
a výkon.

Prístroj testo 320 basic je veľmi robustný a manipulácia s ním je ergonomická a zároveň má pekný tvar. Jeho profesionálny dizajn zdôrazní Vašu kompetentnosť. Kryt prístroja má pevný magnet na jednoduché upevnenie na konštrukciu kotla.
Má zabudovaný zásobník kondenzátu s pohodlnýmvyprázdnením. Široká ponuka sond a snímačov rozširuje jeho využitie. Testo 320 basic má pre merané veličiny O2, CO,teplota a tlak certifikát TÜV podľa EN 50379, časť 1-3. Disponuje komunikačným rozhraním USB a IRDA. Vyhodnotenie meraných hodnôt je možné s programom Excel tool na vyhodnotenie plynových zariadení v budovách (tento bezplatne).

Meranie spalín
Prístroj testo 320 basic meria okrem koncentrácie CO a O2 aj teplotu spalín a teplotu nasávaného vzduchu. Z nameraných hodnôtvypočíta obsah koncentrácie CO2 účinnost spaľovania, komínovú stratu, a nadbytok vzduchu.
Meranie diferenčného tlaku
Meraniediferenčného tlaku medzi tlakom v potrubí a okolím (potrebujete si zvlášť objednať sadu hadičiek
na meranie diferenčného tlaku 0554 1203).
Meranie CO v okolí
S pomocou plynovej sondy môžete zmerať aj obsah CO okolia, teda prekontrolovať priestor okolo kotla a preveriť jeho tesnosť.
Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, zápachu a chuti. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď.). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín, a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné v okolí kotlov vykonávať pravidelné kontroly koncentrácie CO.
Meranie komínového ťahu
Toto menu merania preveruje či sú spaliny správne odvádzanékomínom
   
Meranie diferenčnej teploty
Meranievýstupnej teploty a spiatočky na posúdenievykurovacieho zariadenia sú typické úlohymerania v tomto menu merania (potrebujetesi objednať zvlášť adaptér diferenčnej teploty 0554 1208).
Ďalšie merania*  

Meranie teploty na radiátoroch
Teplotu vykurovacieho systému, predovšetkým teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny, prúdiaca zo systému sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahla sa lepšia účinnosť, je nutná kontrola a meranie teploty a stúpačky. Uskutočňovanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky nakoniec smeruje k hydraulickému vyváženiu. Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie.

Meranie tlaku na kotli (tlak trysky, dynamický tlak plynu…)
Kontrola tlaku plynu na kotli patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v kľude. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Pokiaľ je dynamický tlak mimo povoleného rozmedzia približne 18 až 25 mbar, nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol napriek tomu uvedený do prevádzky, môže kotol pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášľahom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie kotla, a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Meranie parametrov spalín kotla (CO, O2, teplota,…)
Meranie emisií vykurovacieho systému slúži k stanoveniu emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO). Vniektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:
1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a
2. čo najefektívnejšie využitie energie
Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.
Oficiálne meranie sa uskutočňuje v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadenie normálne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa uskutočňuje meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / cedením kúrenia. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.
Meranie uskutočňuje technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.
   
   
   
Dodávka obsahuje
testo 320 BASIC vrátane akubatérie a výstupného protokolu z výroby na meranie O2, CO, hPa a °C; sieťový adaptér 5V 1A a USB kábel; základný systémový kufor testo 320, plynovú sondu 180 mm, d=6 mm+ USB flash disk, vyhodnocovací softvér Exceltool a záslepky meracieho okruhu, tlačiareň;
NDdkNG