Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Úvod » Výrobcovia /značky/ » Testo » Testo 480 - Multifunkčný prístroj na meranie klímy


    

Testo 480 - Multifunkčný prístroj na meranie klímy

skladom

 

Skladom: 1 ks
Dostupnosť: Termín dodania do 2 - 3 dní
Číslo produktu: 0563 4800
Výrobca: Testo AG
Žiadosť o cenovú ponuku: e-mail: mercontrol@mercontrol.sk
Kontakt: Cena na požiadanie: 0905 645 343
Naša cena bez DPH : 1 122,00 €
Naša cena s DPH (20 %):
1 346,40 €

do košíka:
  ks  

Testo 480 - Multifunkčný prístroj na meranie klímy

Špičková technológia pre profesionálov medzi technikmi klimatizácií
testo 480 pomáha expertom, znalcom z oboru, technikom alebo servisným pracovníkom v oblasti klimatizácie a ventilácie pri všetkých ich zadaniach v oblasti merania. Merací prístroj a jeho digitálne sondy merajú jediným prístrojom parametre ako je prúdenie, teplota, vlhkosť, tlak, intentzita osvetlenia, vyžarované teplo, stupeň turbulencie a CO² ! Keď je na pracovisku príliž teplo, alebo je prievan, nie je pravdepodobne klimatizačné a ventilačné zariadenie správne nastavené. S novým meracím prístrojom na kvalitu ovzdušia testo 480 teraz zaregulujete vzduchotechnické zariadenia rýchlo a ľahko podľa normy. V okamihu nameráte všetky rozhodujúce parametre ovzdušia v obytných a kancelárskych priestoroch. S inteligentnými sondami ste vyzbrojení na každú aplikáciu a obdržíte absolútne isté výsledky meraní. Navyše sa po kalibrácii sa automaticky prepočítajú odchýlky. Vy obdržíte zobrazenie odchýlky nuly. Sondy hlásia prístroju testo 480, akonáhle je potrebné vykonať ďalšiu kalibráciu.
Výhody:

 • Pripojenie digitálnych sond s integrovanou koncepciou kalibrácií
 • Počítačový software na rýchlu analýzu, archiváciu a dokumentáciu údajov o meraní a o zákazníkovi
 • Kvalitné, digitálne sondy a inteligentná koncepcia kalibrácií
 • Meranie vzduchotechniky a pohody prostredia v súlade s normou
 • Moderný systém sledovania Trackpad a grafický displej
 • Rýchle a profesionálne vytvorenie správy pomocou počítačového softwaru
 • SD karta a USB rozhranie na jednoduchú a flexibilnú výmenu údajov
 • Počítačový software na analýzu, archiváciu a dokumentáciu nameraných údajov
 • Šetríte náklady na energie efektívnou kontrolou vzduchotechnických zariadení
 • Optimalizujete pohodu prostredia v obytných priestoroch a na pracoviskách
 • Pamäť prístroja na 10 000 nameraných hodnôt
 • Pracujete efektívne s novým počítačovým softvérom „EasyClimate“
 • Šetríte čas vďaka systému TrackPad a grafickému displeju
 • Na svojho zákazníka urobíte dojem rýchlym výsledkom meraní, analýzou a protokolom, vyhotovenými ešte na mieste meraní
 • Pamäť prístroja na 10 000 nameraných hodnôt

Obsah dodávky:
testo 480 vrátane počítačového softwaru „EasyClimate“, sieťového adaptéra, USB kábla vrátane výstupného protokolu z výroby*
*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákona o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.
Aplikácie:

  Meranie odťahu laboratórnych digestorov podľa EN 14175
Prístrojom testo 480 je možné merať prívod a odvod vzduchu v digestore podľa EN 14175. Cieľom je poskytnúť svojím zákazníkom správne nastavenie a optimalizáciu výkonu digestorov.
Meranie objemového prietoku na vyústkách
Každý vstup a výstup vzduchotechnického kanálu musí mať taký objemový prietok, aký bol výpočtom stanovený pre efektívnu funkciu celého vzduchotechnického systému. Na meranie objemového prietoku na vyústkách kanálu je vhodný veľký lopatkový anemometer s priemerom 100 mm (obj. č. 0635 9435), pretože sa ním rýchlosť prúdenia integruje na väčšiu plochu, a tým sa zmenšuje vplyv rušenia merania ventilačnou mriežkou. Pri meraní objemového prietoku na sacích alebo výstupných vyústkoch vetracích mriežok a diskových ventiloch je ideálne použiť našu sadu meracích kužeľov (obj. č. 0563 4170) a veľký 100mm lopatkový anemometer ((obj.č. 0635 9343). Pomocou kužeľa je zachytený celý prúd a nie je nutné uskutočňovať výpočet na základe rýchlosti a prierezu vyústky. Tento spôsob merania prietoku je jednoduchý a spoľahlivý.Na stropných vývodoch je možné spoľahlivo merať pomocou ohybnej teplotnej sondy (0635 1543).
  Meranie WBGT na pracoviskách s tepelnou záťažou podľa DIN 33403 a ISO 7243
Pomocou sondy WBGT (mokrý guľový teplomer) je možné sledovať tepelné zaťaženie, napr. v oceliarskom priemysle. Kontroluje sa dodržovanie noriem WBGT. Prístroj testo 480 vypočíta celkové klimatické zaťaženie podľa DIN 33403 alebo ISO 7243. To slúži ako vodítko pre dobrý zdravotný stav pracujúcich ľudí, pre predchádzanie obehovým kolapsom, kŕčom z horúčav alebo úpalu.
  Meranie hodnôt PMV/PPD podľa ISO 7730
Príjemné prostredie v miestnosti, jej pohoda prostredia, závisí na určitom počte vonkajších faktorov. Človek je veľmi citlivý na tepelné žiarenie napríklad chladných stien alebo okien. Taktiež na prievan v miestnosti reagujeme pocitom tepelného nepohodlia. Tepelná pohoda je daná nasledujúcimi hlavnými faktormi: • Teplota vzduchu v miestnosti a sálavé teplo • Rýchlosť prúdenia vzduchu • Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti. Hlavný dopad týchto faktorov na úroveň komfortu jednotlivca potom závisí na aktivite a oblečení. Medzinárodná norma ISO 7730 kombinuje všetky parametre v meraní PMV / PPD ( Predicted Mean Vote/ Predicted Percentage Dissatisfied – odhadovaný stredný požiadaviek / odhadované percento nespokojnosti). PMV je index, ktorý predpovedá priemernú hodnotu hodnotenia klímy veľkou skupinou ľudí. Index PPD predstavuje kvantitatívnu predikciu počtu nespokojných ľudí s konkrétnou klímou v miestnosti.
  Měření kvality vnútorného prostredia (CO2)
Zlá kvalita ovzdušia v miestnostiach, spôsobená vysokou koncentráciou CO2, vedie k únave, nesústredenosti a môže dokonca spôsobiť zdravotné problémy. Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality vzduchu by koncentrácia CO2 nemala prekročiť 1000 ppm. Za „interpretačnú oblasť“ je možné brať hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm.
Pre sledovanie kvality vzduchu v miestnosti je určená sonda IAQ (obj.č. 0632 1535). Táto sonda dokáže súčasne merať hodnoty CO2, teploty a relatívnej vlhkosti.
  Meranie sálavého tepla
Multifunkčný merací prístroj testo 480 je Váš spoľahlivý partner na meranie tepelnej pohody. Ako príslušenstvo je možné pripojiť guľový teplomer (obj. č. 0602 0743), ktorý umožňuje meranie sálavého tepla (pocitovej teploty). Nameraná pocitová teplota pri použití guľového teplomeru s priemerom 150 mm zodpovedá s presnosťou ± 0,41K pocitovej teplote ľudí.
Meranie teploty v miestnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by malo byť uskutočňované na rovnakom mieste a za rovnakých podmienok, ako meranie rýchlosti prúdenia vzduchu. Merací prístroj a sondy je možné umiestniť na statív (obj.č. 0554 0743) pre bezpečné a pohodlné dlhodobé meranie.
Meranie teploty vzduchu a povrchovej teploty
Správna vnútorná klíma hraje významnú rolu z hľadiska pohody prostredia, ktorá ovplyvňuje produktivitu ľudí. Okrem stavebných dispozícií a individuálneho vnímaniu prispieva k príjemnej klíme rozhodujúcim spôsobom okrem teploty vzduchu tiež povrchová teplota stien, okien, podláh a stropov. K prístroju testo 480 ponúkame veľký výber termočlánkových teplotných sond. Pomocou povrchovej sondy (obj.č. 0602 0393) a vlhkostnej sondy (obj.č. 0636 9743) môžete odhaliť miesta, v ktorých je podkročená teplota rosného bodu a v ktorých hrozí výskyt pliesní. Pre stanovenie a zobrazenie diferenčnej teploty topného systému je možné k prístroju testo 480 pripojiť až dve špeciálne trúbkové teplotné sondy.
  Kalibrácia klimatických komôr podľa DAkkS DKD smernice 5-7
Pomocou meracieho prístroja testo 480 máte možnosť sledovať presnú teplotu a vlhkosť vo vašej klimatickej skrini. Vzhľadom k tomu, že prístroj zabezpečuje vašu prácu a pomáha vám v oblasti súladu sa štandardy kvality, meria sa presnou vlhkostnou sondou (obj.č. 0636 9743) a presnou teplotnou sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) s automatickou kompenzáciou odchýlok. Bez problémov je možné súčasne pripojiť až tri vlhkostné a teplotné sondy Pt100. Kalibrujte na referenčný normál, bez chýb a v súlade s normami. Testo 480 sa stará o kompletnú správu a dokumentáciu nameraných údajov.
  Meranie turbulencie podľa EN 13779
Rýchlosť prúdenia vzduchu v priestore má priamy vplyv na tepelnú pohodu. Pre vyhodnotenie pohody prostredia môže byť použité meranie turbulencie a prievanu. Turbulencia spôsobuje kolísánie rýchlosti a intenzity proúdenia vzduchu v miestnosti. Medzi teplotou vzduchu a stupňom turbulencie je priama súvislosť. Prievanom sa obecne rozumie nežiadúce ochladzovanie tela pohybujúcim sa vzduchom. To môže v určitom percente osôb vyvolávať nepríjemný pocit. Prievan sa udáva v percentách a počíta sa zo strednej rýchlosti prúdenia vzduchu, strednej teploty a turbulencie. Smerovo nezávislá sonda pohody prostredia (obj.č. 0628 0109) je špeciálne navrhnutá na meranie turbulencie v súlade s EN 13779 a na meranie prievanu. Multifunkčný merací prístroj testo 435 dokáže v spojení s touto sondou priamo na displeji vyhodnotiť zhodu s touto normou. Merací prístroj a sondy je možné umiestniť na statív (obj.č. 0554 0743) pre bezpečné a pohodlné dlhodobé meranie.
  Zaistenie procesnej klímy v čistých priestoroch
Prístrojom testo 480 je možné merať prívod a odvod vzduchu v digestore podľa EN 14175. Cieľom je poskytnúť svojím zákazníkom správne nastavenie a optimalizáciu výkonu digestorov.
  Presná teplotná sonda pre laboratórne merania
Prístrojom testo 480 s veľmi presnou ponornou a vpichovacou sondou Pt100 (obj.č. 0614 0073) budete merať v laboratóriu s presnosťou +/-0,15°C v teplotnom rozsahu -100 až 400°C. Vložením kalibračných údajov do softwaru získate nulovú chybu zobrazení, a preto je možné prístroj testo 480 použiť jako pracovný štandard.
  Meranie diferenčného tlaku na filtroch
Klimatizačné zariadenia sú vybavené filtrami, ktoré bránia prieniku prachu z okolného prostredia do miestnosti. Tie je potrebné pravidelne kontrolovať, či je filter ešte v poriadku. Kontrola sa vykonáva meraním tlaku pred a za filtrom. Výsledkom je diferenčný tlak. Ak je hodnota diferenčného tlaku vysoká, filter je znečistený a je potrebné ho vymeniť.
Merací prístroj testo 480 s integrovaným senzorom diferenčného tlaku meria v rozsahu 0 .. 25 hPa. Pre presné meranie je vybavený teplotnou kompenzáciou. Prácu s prístrojom uľahčujú magnety na zadnej strane puzdra.
  Vysoko presné meranie teploty a vlhkosti
V mnohých priemyslových procesoch je potrebné vykovávať vysoko presné a spoľahlivé meranie teploty a vlhkosti pre zaistenie požadovanej kvality. Pomocou vlhkostnej a teplotnej sondy (obj.č.: 0636 9743) môžete merať napríklad na výrobných linkách alebo v laboratóriu s vysokou presnosťou +/-1%. Potrebujete všetky fyzikálne parametre z Mollierovho diagramu a prístroj testo 480 ich spočíta. Pomocou integrovaných meracích programov máte rozsiahle možnosti pre sledovanie dodržovania požadovaných hodnôt.
  Meranie prietoku v potrubí v súlade s EN 12599
Pomocou testo 480 a prietokovej sondy je možné vykonávať sieťové meranie RLT podľa normy EN 12599 a nastaviť zariadenia tak, aby pracovalo efektívne. Výsledky meraní je možné prezentovať (odkaz na pdf) zákazníkom prostredníctvom RLT meracieho protokolu. Pre meranie prietoku kanálu máme zodpovedajúce sondy: • Sondy pre nízke, stredné a vysoké rýchlosti prúdenia • Sonda pre turbulentné prúdenie • Sondy so stabilným teleskopom, odolným proti pretočeniu. Pomocou značenia na teleskope je možné jednoducho odčítať, ako ďaleko je sonda v kanáli. • Sondy pre ventilačné potrubia s malými otvormi. Pokiaľ sa to vyžaduje, je možné jednou sondou, zároveň s rýchlosťou prúdenia vzduchu, merať aj jeho teplotu a vlhkosť. Výber vhodnej sondy závisí na prietoku vo ventilačnom potrubí. To môže byť rozdelené do troch oblastí: - Nízke rýchlosti prúdenia: pre tieto sú vhodné termické anemometre (obj. č. 0635 1543, 0635 1024, 0635 1050) - Stredné rýchlosti prúdenia: k dosiahnutiu optimálnych výsledkov je dobrý vrtuľkový anemometer s priemerom 16 mm (obj. č. 0635 9542) - Vysoké rýchlosti prúdenia: optimálne predpoklady má Pitotova trubica (viz nasledujúca aplikácia)
  Meranie vlhkosti v systémoch HVAC podľa EN 12599
V zimnom období obvykle nestačí u budov s klimatizačným systémom absolútnu vlhkosť vonkajšieho vzduchu zaistiť požiadavku komfortnej izbovej vlhkosti 30% rv až 70% rv (podľa DIN EN 13779). Preto sú vo vzduchotechnických zariadeniach často včlenené zvlhčovače vzduchu. Pre zaistenie správnej funkcie týchto systémov musí byť podľa normy EN 12599 meraná okrem teploty a rýchlosti prúdenia v rôznych miestach HVAC systému tiež relatívnu vlhkosť. Typickými meracími bodmi sú miesta pred a za tepelnými výmenníkmi a zvlhčovačmi vzduchu. Prístroj testo 435-4 dokáže prepočítať namerané hodnoty na potrebné jednotky vlhkosti (napr. absolútna vlhkosť). Vlhkostná sonda (obj.č. 0636 9743) má primer 12 mm, ktorý je ideálny pre meranie vo vzduchotechnických kanáloch. Sonda dokáže súčasne merať vlhkosť a teplotu. Vlhkostnú sondu je možné tiež použiť na posúdenie tepelnej pohody v miestnosti.
  Meranie osvetlenia
Meranie osvetlenia pri práci slúži na kontrolu, či majú zamestnanci dostatok svrtla na plnenie svojich úloh. Dostatočné osvetlenie pomáha vyhnúť sa chybám, zabraňuje predčasnej únave a pomáha udržovať pozornosť.
Měření a vyhodnocování intenzity světla (přirozeného nebo umělého osvětlení) je možné pomocí přístroje testo 480 a sondy pro měření osvětlení (obj.č. 0635 0545).
  Meranie proúdenia vo vzduchotechnickom kanáli pomocou Pitotovej trubice
Na funkciu vetrania a klimatizácie je zásadné dodržiavať predpísané prúdenie vzduchu vo vzduchotechnickom potrubí. V prípade vysokých prietokov a silne znečišteného vzduchu je možné merať rýchlosť prúdenia v rozsahu od 0 do 64 m/s pomocou vnútorného snímača diferenčného tlaku prístroja testo 480 a Pitotovej trubice. Testo 480 súčasne zobrazuje tlak, rýchlosť a objemový prietok. Prácu s prístrojom uľahčujú magnety na zadnej strane puzdra. Pitotove trubice ponúkame v rôzných prevedeniach. Sú k dispozícii v dĺžkach od 350 mm do 1000 mm a s priemermi 4 mm a 7 mm.
MjU2NTUwMW