Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 

KONTAKTY

MERCONTROL EU s.r.o.
Prevádzka : Gen. M.R.Štefánika 354
Sadová 3016/14, 916 01 Stará Turá
tel: 0905 645 343
fax: 032 776 4496
napíšte nám
0905 645 341
mercontrol@mercontrol.sk

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 


 


Tovar v akcii


»

RW 96/ RP 96

RW/RP Hlásič mezních hodnot

Hlásiče mezních hodnot s elektromagnetickým nebo magnetoelektrickým měřicím ústrojím, stupnice 90°.

Použití

Hlásiče mezních hodnot RW/RP 96 v plechovém pouzdře, s jedním nebo dvěma kontakty mezních hodnot, se používají pro měření a hlídání proudů nebo napětí; při zapojení s měřicími převodníky mohou hlídat i kmitočet, výkon, účiník nebo další fyzikální veličiny. Přístroje obsahují jeden nebo dva reléové výstupy s přepínacími kontakty minima a/nebo maxima. K dispozici je pět následujících provedení:

Min s kontaktem minima
Max s kontaktem maxima
Min/Min s kontaktem minima a výstražným kontaktem minima
Min/Max s kontaktem minima a kontaktem maxima
Max/Max s kontaktem maxima a výstražným kontaktem maxima

Standardní pracovní režim výstupních relé (buzení) je režim s klidovým proudem; kontakty relé se rozpojí při vychýlení ukazovatele měřicího ústrojí nad nebo pod danou mezní hodnotu nebo při výpadku provozního napětí. Jako zvláštní provedení lze požadovat přístroje s relé v režimu s pracovním proudem. Ovládací prvky pro nastavení mezních hodnot a stavítko nulové polohy ukazovatele jsou umístěny vpředu.

měřicí ústrojí

RW 96 Elektromagnetické měřicí ústrojí s plášťovým jádrem, tlumením silikonovýmolejem a hrotovým uložením - systém s pružně uloženými ložiskovými kameny.

RP 96 Magnetoelektrické měřicí ústrojí s vnitřním magnetem a hrotovým uložením - systém s pružně uloženými ložiskovými kameny. Interní komparátory snímají opticky vzájemnou polohu měřicího ukazovatele s pozicemi nastavených mezních hodnot a ovládají bezpotenciálové reléové výstupy.

Mechanické údaje

Konstrukční provedení pouzdra čtvercové pouzdro pro zabudování do ovládacích panelů rozváděčů a strojů s možností řadového uspořádání
Materiál pouzdra ocelový plech
Čelní sklo tabulové sklo
Barva čelního rámečku černá (odstín RAL 9005)
Provozní poloha svislá ± 5°
Způsob upevnění šroubové svorky
Montáž do řady vedle sebe (i bez mezer)
Tloušťka panelu 1...15 mm
Připojovací svorky
Voltmetry a ampérmetry šestihrany s vnitřním závitem, šroubem M5 a třmenem C10
Kontakty relé a pomocné napájení svorkovnice se šrouby (? 2,5 mm2)
Rozměry
Čelní rámeček 96×96 mm
Pouzdro 90×90 mm
Konstrukční hloubka 78 mm
Výřez v panelu 92+0,8 mm
Hmotnost cca 0,5 kg

Elektrické vlastnosti

Měřená veličina RW 96střídavé napětí nebo proud RP 96 stejnosměrné napětí nebo proud
Mez přetížitelnosti
- trvale
- po dobu 5 s
(podle DIN EN 60 051)
1,2-násobek jm. napětí/proudu
2-násobek jm. napětí
10-násobek jm. proudu
Bezpečnostní třída I
Stupeň krytí IP 40 pouzdro IP 00 svorky bez ochrany
Izolační skupina A, podle VDE 0110
Jmenovité izolační napětí 660 V
Zkušební napětí 2 kV při kmitočtu 50 Hz, po dobu 1 min (podle DIN 57 410) měřicí proud. obvod proti pouzdru měřicí proud. obvod proti relé a relé proti pouzdru

Měřicí rozsahy

střídavý proud1)RW 96střídavé napětí RW 96
40 mA 40 V
60 mA 60 V
100 mA 100 V
150 mA 150 V
250 mA 250 V
400 mA 400 V
600 mA 500 V
1 A 600 V
1,5 A
2,5 A
4 A
5 A
6 A
10 A
15 A
pro připojení měniče1)2)
N/1 A*) sek. 100 V
N/5 A*) sek. 110 V
Uveďte prosím jmenovitý převod transformátoru
1
) koncová hodnota měř. rozsahu = 2-nás. jm. hodnoty (prodloužená stupnice)
2
)koncová hodnota měř. rozsahu = 1,2-nás. jm. hodnoty (prodloužená stupnice)
Vlastní spotřeba RW 96
Voltmetry cca 1,5...3 VA
Ampérmetry cca 0,5...1 VA

Kontakty mezních hodnot

Spínací charakteristiky (princip s klidovým proudem)
RW/P 96 Min
1 reléový kontakt sepnut
0 reléový kontakt rozpojen

Jeden ukazatel požadované hodnoty s kontaktem Min:
Reléový kontakt je sepnut, když je měřicí ukazovatel nad ukazatelem požadované hodnoty.
Rozsah nastavení: 0...93 % délky stupnice
RW/P 96 Max
1 reléový kontakt sepnut
0 reléový kontakt rozpojen

Jeden ukazatel požadované hodnoty s kontaktem Max:
Reléový kontakt je sepnut, když je měřicí ukazovatel pod ukazatelem požadované hodnoty.
Rozsah nastavení: 7...100 % délky stupnice
RW/P 96 Min/Min
1 reléový kontakt sepnut
0 reléový kontakt rozpojen

Dva ukazatelé požadované hodnoty se dvěma kontakty Min:
Reléový kontakt je sepnut, když je měřicí ukazovatel nad ukazatelem požadované hodnoty.
Rozsah nastavení:
Min II0...89 % délky stupnice
Min I4...93 % délky stupnice
Vzdálenost4 % délky stupnice
RW/P 96 Min/Max
1 reléový kontakt sepnut
0 reléový kontakt rozpojen

Dva ukazatelé požadované hodnoty s jedním kontaktem Min a jedním kontaktem Max:
Reléový kontakt je sepnut, když je měřicí ukazovatel nad, popř. pod ukazatelem požadované hodnoty.
Rozsah nastavení:
Min 7...91 % délky stupnice
Max 9...93 % délky stupnice
Vzdálenost 2 % délky stupnice
RW/P Max/Max
1 reléový kontakt sepnut
0 reléový kontakt rozpojen

Dva ukazatelé požadované hodnoty se dvěma kontakty Max:
Reléový kontakt je sepnut, když je měřicí ukazovatel pod ukazatelem požadované hodnoty
Rozsah nastavení:
Max I 7...96 % délky stupnice
Max II 11...100 % délky stupnice
Vzdálenost 4 % délky stupnice
Přesnost
Nastavení hodnoty ± 1 % délky stupnice
Reprodukovatelnost < 0,2 % délky stupnice
Spínací diference < 1 % délky stupnice
Výstupy
Mezní kontakt obsahuje jeden střídač; maximální spínací schopnost ohmické zátěže:
Spínací napětí 230 V~
Spínací proud 4 A
Spínací výkon 920VA
Životnost při jm. zátěži 2× 106 sepnutí
Mechanická životnost 107 sepnutí
Stejnosměrný proud
RP 96
Vnitřní odpor *) /
úbytek napětí cca
Stejnosměrné napětí
RP 96
Vnitřní odpor *)
100 µA 5000 ? 100 mV 1000 ?/V
150 µA 3600 ? 150 mV 1000 ?/V
250 µA 2200 ? 250 mV 1000 ?/V
400 µA 1300 ? 400 mV 1000 ?/V
600 µA 260 ? 600 mV 1000 ?/V
1 mA 60 mV 1 V 1000 ?/V
1,5 mA 60 mV 1,5 V 1000 ?/V
2,5 mA 60 mV 2,5 V 1000 ?/V
4 mA 60 mV 4 V 1000 ?/V
5 mA 60 mV 6 V 1000 ?/V
6 mA 60 mV 10 V 1000 ?/V
10 mA 60 mV 15 V 1000 ?/V
15 mA 60 mV 25 V 1000 ?/V
20 mA 60 mV 40 V 1000 ?/V
25 mA 60 mV 60 V 1000 ?/V
40 mA 60 mV 100 V 1000 ?/V
60 mA 60 mV 150 V 1000 ?/V
100 mA 60 mV 250 V 1000 ?/V
150 mA 60 mV 400 V 1000 ?/V
250 mA 60 mV 500 V 1000 ?/V
400 mA 60 mV 600 V 1000 ?/V
600 mA 60 mV
1 A*) 60 mV
také provedení s usměrňovačem pro měření sinusových střídavých napětí (RG 96)
při zapojení s externím bočníkem RP 96
60 mV vnitřní odpor *) 1000 ?/V
150 mV odpor přívodních vodičů 0,050 ? je zahrnut v kalibraci přístroje (vodiče délky 1m, průřezu 2× 0,75 mm2)
při zapojení s převodníkem (live zero) RP 96
0/4...20 mA elektricky potlačená nula - nastavitelná
úbytek napětí cca 900 mV
*) hodnoty vnitřních odporů jsou nastaveny s tolerancí ± 20 %

Indikace

Ukazovatel rovný, zakončený nožem
Výchylka ukazovatele 0...90°
Průběh stupnice RW 96 přibližně lineární, začíná od 1/5 jm. hodnoty měřicího rozsahu
Průběh stupnice RP 96 lineární
Dělení stupnice hrubé a jemné
Délka stupnice 78 mm
Prodloužená stupnice RW 96
- ampérmetry
- voltmetry s měničem

2-nás. jm. proudu
1,2-nás. jm. napětí

Přesnost při jmenovitých podmínkách

Třída přesnosti 1,5 podle DIN EN 60 051
Jmenovité podmínky
Teplota okolí 23 °C ± 1 K
Provozní poloha jmenovitá ± 1°
Vstupní veličina jmenovitá hodnota měřicího rozsahu
Kmitočet RW 96 50 Hz
Vstupní signál RW 96 sinusový, činitel harmonického zkreslení < 5 %
Ostatní podle DIN EN 60 051
Ovlivňující veličiny
Teplota okolí 0 °C...+23 °C...+40 °C
Provozní poloha jmenovitá ± 5°
Kmitočet RW 96 15...100 Hz (napětí) 15...400 Hz (proud)
Intenzita cizích magnetických polí 0,5 mT

Mezní hodnoty ovlivňujících veličin

Klimatické vlastnosti klimatická třída 2, podle VDE/VDI 3540
Rozsah pracovních teplot 0...+40 °C
Rozsah skladovacích teplot -25...+65 °C
Relativní vlhkost vzduchu ? 75 % roč. průměr, bez orosení
Rázová odolnost 15 g, 11 ms
Vibrační odolnost 2,5 g, 5...55 Hz

Schémata připojení

střídavé napětí
střídavý proud
stejnosměrné napětí/stejnosměrný proud
Obsazení svorek (kontakty mezních hodnot a pomocné napájení)

Rozměrový náčrtek

Rozměry v mm

BWQ/BGQ/BW/BG

Počitadla provozních hodin

Počitadla provozních hodin.

Použití

Počitadla provozních hodin ukazují dobu, po kterou bylo vozidlo, stroj nebo zařízení v provozu.
Typy BW... se používají pro zařízení napájená střídavým napětím o kmitočtu 50 nebo 60 Hz, typy BG...obsahují krystalem řízený hodinový strojek a jsou napájeny stejnosměrným napětím.

Hnací ústrojí

BWQ 24/72/96 synchronním motorkem
BWQ 48 reakčním motorkem
BW 35 hysterezním motorkem
BG... krokovým motorkem s elektronickým, krystalem řízeným hodinovým strojkem

Mechanické údaje

Provozní poloha libovolná
Materiál pouzdra plast se samozhášecími přísadami
Průčelí plastové
Konstrukční provedení pouzdra
BWQ/BGQ 24/48/72/96 čtvercové pouzdro pro zabudování do panelů
s možností řadového uspořádání
BW/BG 35 pouzdro s upevňovací západkou pro montáž na 35mm lištu
Barva čelního rámečku
BWQ/BGQ 48/72/96, BW/BG 35 tmavá
BWQ/BGQ 24 světlá
Způsob upevnění
BWQ/BGQ 24 drátovým perem
BWQ/BGQ 48 rámem
BWQ/BGQ 72/96 třmenem
BW/BG 35 západkou na 35 mm lištu
Připojovací svorky
BWQ/BGQ 24/48/72/96 pro ploché zástrčky 6,3×8 mm nebo šroub se třmenem
BWQ 24
s provozním napětím 12/24 V
pro ploché zástrčky 1,5×4 mm nebo pro připoj. přívodů pájením
BW/BG 35 pro šrouby
Rozměry [mm] BWQ/BGQ 24 BWQ/BGQ 72 BWQ/BGQ 96 BGQ/BGQ 48 BW/BG 35
Čelní rámeček 24 72 96 48 45×35
Pouzdro 22 67,5 91,5 45 85×35
Konstrukční hloubka 68,5 59 59 31 55
Výřez 22,3 68,3+0,4 92+0,8 46 -
Tloušťka panelu 1...10 (bez zkrácení třmene) 1...10
Hmotnost cca
BWQ
BGQ
30 g 115 g
120 g
140 g
145 g
70 g 130 g

Elektrické vlastnosti

Měřená veličina čas
Stupeň krytí IP 54 (BWQ/BGQ 24)
IP 50 (BWQ/BGQ 48)
IP 52 (BWQ/BGQ 72/96)
IP 00 svorky bez ochrany
Jmenovité izolační napětí 660 V
Zkušební napětí 2 kV při kmitočtu 50 Hz, po dobu 1 min (podle DIN 57 410)

Měřicí rozsahy

jmenovitý kmitočet BW... 50 Hz
rozsah čítání
BWQ/BGQ 24 0.000,0...9.999,9 h
BWQ/BGQ 48/72/96, BW/BG 35 00.000,00...99.999,99 h
provozní napětí příkon tolerance
BWQ 2412/24 V st cca 8 mA + 10% až ...15%
230 V st cca 8 mA + 10% až ...15%
BWQ 48, BW 3524 V st cca 1,5 VA ±15%
115 V st cca 1,5 VA ±15%
230 V st cca 1,5 VA ±15%
BWQ 72/96115 V st cca 2 VA + 10% až ...15%
230 V st cca 2 VA + 10% až ...15%
BGQ 2410...27 V ss 7,5...39 mA
BGQ 4812...48 V ss cca 20 mW při 12 V ±10%
BGQ 72/9610...27 V ss 7,5...30 mA
BG 3512...24 V ss cca 80 mW při 12 V ±10%

Indikace

Velikost číslic
BWQ/BGQ 24 1,5×3,5 mm s lupou...
BWQ/BGQ 48, BW/BG 35 2×4,4 mm...
BWQ/BGQ 72/96 2×4 mm...
Barva číslic
BWQ/BGQ 24/72/96 číslice před desetinnou čárkou jsou bílé na černém pozadí, číslice za desetinnou čárkou jsou černé na bílém pozadí...
BWQ/BGQ 48,BW/BG 35 číslice za desetinnou čárkou jsou červené na černém pozadí...
Průběžná ind.
BWQ/BGQ 24/48/72/96 ozubeným kolem...

Přesnost při jmenovitých podmínkách

Třída přesnosti
BW... jako kmitočet sítě
BG... ±0,01 % za 24 h
Jmenovité podmínky
Teplota okolí 23°C ± 1 K
Kmitočet (BW...) jmenovitý kmitočet
Provozní napětí podle uvedené tolerance
Vstupní veličina jm. hodnota měřicího rozsahu

Mezní hodnoty ovlivňujících veličin

Rozsah teplot okolí -30...+ 80 °C (BWQ 24)
-15...+ 50 °C (BWQ 48, BW 35)
-10...+ 60 °C (BWQ 72/96)
-10...+ 50 °C (BG ...)
Vibrační odolnost
BWQ 72/96
5...10 g, 10...50 Hz
(3 roviny po 2 hod, ampl. 1 mm)

Schémata připojení

Rozměrový náčrtek

BWQ 24 do 24 V st
BWQ/BGQ 24 Výřez v panelu
BWQ/BGQ 48
BWQ/BGQ 72/96
Rozměry [mm]BWQ 72BWQ 96
a 72 96
b 67,5 91,5
BW/BG 35 (rozměry v mm)
YjYxMTRkZW