Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 

KONTAKTY

MERCONTROL EU s.r.o.
Prevádzka : Gen. M.R.Štefánika 354
Sadová 3016/14, 916 01 Stará Turá
tel: 0905 645 343
fax: 032 776 4496
napíšte nám
0905 645 341
mercontrol@mercontrol.sk

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 


 


Tovar v akcii

Naša cena 6 650,00 €
skladom
Naša cena 470,00 €
skladom
Naša cena 675,00 €
skladom

»

Termostat TH 20

Termostat TH 20 je jednopólový samočinný spínač, zalo­žený na principu nestejné tepelné dilatace dvou růz­ných kovů. Je určen k regulaci teplot plynného pro­středí, vytápěného střídavým elektrickým proudem (elektrické pečicí trouby a podobná zařízení) v daném rozsahu. Spínací hlavice může být umístěna v pro­středí s maximální teplotou okolí +120 °C a relativní vlhkostí vzduchu maximálně 80 %. Základem termo­statu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostat se vyzna­čuje vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.

 

Popis

Vlastní termostat tvoří stonek a spínací hlavice. Stonek se skládá z dilatační trubky a invarové tyče. Spínací element je připevněn na výkyvném pravo­úhlém mostu, který je unášen dvěma spirálovými pru­žinami a jeho poloha proti invarové tyči se mění regu­lačním šroubem, jenž působí na jedno rameno výkyv­ného mostu. Vlastní spínací element tvoří dvě pruži­ny, kloubově spojené. Pro upevnění termostatu má základní deska dva nálitky s otvory. Při montáži je nutné, aby spodní díl spínací hlavice byl vzdálen od stěny tělesa asi 2 cm a tento prostor byl vyplněn izolační látkou tak, aby teplota spínací hlavice nepře­stoupila +120 °C.

 

Technické údaje

 

Regulační rozsah 80 °C až 320 °C
Jmenovité napětí, proud 250 V, 10 A st
Přesnost nastavení ±16 °C na 200 °C
Diference spínací teploty min. 1K, max 12 K
Délka stonku 100, 330 mm
Hmotnost cca 0,45 kg
Životnost 10 000 cyklů


Rozměrové náčrty

 

TH 20 TH 20 TH 20 ZP 7/8 TH 20 ZP 7/8
TH 20 TH 20 ZP 7/8

 

Termostaty řady TH 140

Termostaty řady TH 140 jsou teplotně závislé jednopólo­vé spínače, konstruované pro regulaci teplot v kapal­ném prostředí. Jsou vhodné pro regulaci při teplo­vodním vytápění, u lisovacích forem na gumu a ter­moplasty, dále k regulaci a hlášení teplot vodních nebo olejových lázní apod. Základem termostatů je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.

 

Popis

Teplotně citlivý element je stonek termostatu, tvořený u TH 140 a TH 143 dilatující mosaznou, u TH 141 a TH 144 antikorozní trubkou. Teplotní dilatace trubky se přenáší invarovou tyčí přes pákový převod na spí­nací mechanismus, který je umístěn v hlavici. Regulační knoflík pro nastavení žádané teplo­ty je rovněž uzavřen v hlavici a lze jej zaaretovat, aby nedošlo (např. vlivem otřesů) k pře­stavení vypínací teploty. Termostat TH 140 ZP 16 je pevně nastaven ve výrobním závodě podle požadavků zákazníka. Pro připevnění termostatu v regulovaném prostředí slouží převlečná matice na stonku termostatu.
Při montáži nesmí být stonek mechanicky namáhán a musí být uložen tak, aby mohl volně dilatovat. Při montáži v kapalném prostředí nutno použít ochran­nou jímku. Termostaty TH 140 a TH 141 jsou určeny pro stejnosměrné zatížení - přepínací kontakty jsou přemostěny zhášecími kondenzátory. Termostaty TH 143 a TH 144 jsou určeny pro střídavé zatížení. Termostaty jsou velmi citlivé a odolné. Pracovní polo­ha termostatů je libovolná.


Technické údaje

 

Typ
TH 140 TH 140 ZP 16
TH 141 TH 143 TH 144
Regulační rozsah +20÷140 °C +20÷140 °C +100÷200 °C +20÷140 °C +100÷200 °C
Diference spínací teploty 1÷4 K 4÷12 K 1÷6 K 1÷4 K 1÷6 K
Přesnost nastavení ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % ±10 %
Délka stonku
L2 [mm]
350 124 303 350 303
Délka termostatu
L3 [mm]
440 214 393 440 393
Jmenovité napětí, proud
60 V, 1 A ss
120 V, 0,5 A ss
250 V, 15 A st 60 V, 1 A ss
120 V, 0,5 A ss
250 V, 15 A st 250 V, 15 A st
Hmotnost 0,75 kg 0,70 kg 0,75 kg 0,75 kg 0,75 kg
Krytí

IP 44

Odolnost vnějším vlivům hlavice odolná vlivům třídy AB7, AE3, AM1, AN1, BE1
Životnost 100 000 cyklů


Rozměrové náčrty

TH 140TH 140TH140

 

 

 

Termostaty řady TH 160

Termostaty řady TH 160 jsou tepelně závislé jednopólové spínače, založené na principu nestejné teplotní dila­tace dvou různých kovů. Jsou určeny pro spínání elektrických obvodů, ale nikoliv jako hlavní spínače. Základem termostatů je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.

 

Popis

Termostaty se skládají ze dvou hlavních částí: teplot­ního čidla a spínací hlavice. Dilatační změny čidla se přenášejí prostřednictvím páky na spínač. Termostaty se vyrábí v provedení rozpínacím (2 svorky) nebo přepínacím (3 svorky). Svorky jsou šroubové s mož­ností připojení vodičů s max. průřezem 4 mm. K ochranné svorce musí být připojen ochranný vodič. Standardní provedení je opatřeno krytem svorek pro zabránění náhodného dotyku. Požadavek na provedení bez krytu svorek musí být uveden v objednáv­ce.

Při montáži je nutno chránit stonek i hlavici před nárazy a dále je třeba zabránit deformacím stonku. Na přání se k termostatům dodávají ochranné jímky.


Nastavení teploty

  1. Regulačním knoflíkem u termoslatů TH 160, TH 160.1, TH 160.2, TH 163, TH 164, TH 166, TH 167 a TH 169. Teplotu lze u uživatele přestavit v rámci jmeno­vitého rozsahu.
  2. Ve výrobním závodě na základě specifikace v objednávce. Pevně nastavenou teplotu nelze u uživatele dodatečně měnit (TH 162 a TH 165).


Technické údaje

 

Přesnost nastavení ±10 % z nejvyšší hodnoty jmenovité vypínací teploty nastavené na termostatu
Průměr stonku 8 mm
Max. teplota spínací hlavice 120 °C
Hmotnost cca 0,25 až 0,35 kg
Krytí IP 00
Životnost 10 000 cyklů
Typ
Regulační rozsah [°C]
Diference spín. teploty [K]
Délka stonku
L1 ±3 [mm]
Délka termostatu
L ±3 [mm]
Jmenovité napětí, proud
Počet svorek
TH 160
20-80
2÷8
315
388
250 V, 15 A st
2
TH 160.1
20-75
2÷8
315
388
250 V, 15 A st
2
TH 160.2
20-80
2÷8
315
388
250 V, 15 A st
3
TH 162
20-160
1÷16
100
164
250 V, 15 A st
3
TH 163
50-90
6÷16
100
173
250 V, 15 A st
3
TH 164
30-160
2÷10
160
233
250 V, 15 A st
3
TH 165
20-200
1÷10
160
224
250 V, 15 A st
3
TH 166
100-200
1÷10
200
273
250 V, 15 A st
3
TH 167
20-100
1÷10
250
323
250 V, 15 A st
3
TH 167.1
-10-50
1÷10
250
323
250 V, 15 A st
3
TH 169
60-120
2÷8
315
388
250 V, 15 A st
2


Rozměrové náčrty

TH 160TH 160TH 160

 

 

Termostaty TH 220, TH 221

Termostaty TH 220, TH 221 jsou teplotně závislé jed­nopólové spínače, určené k regulaci teplot v plynném prostředí, např. v kanálech topného vzduchu teplo­vzdušného topení nebo v jiných uzavřených prosto­rách s velkou vlhkostí a prašností. Lze je použít i pro chladicí a klimatizační účely, ve spojení s elektrickými ventily pro regulaci při parním nebo vodním vytápění a dále jako teplotní čidla ve vytápěném prostoru. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.

 

Popis

Termostat sestává ze spínací hlavice a teplotního čidla. Teplotně citlivý element je stonek, tvořený mosaznou trubkou, jejíž dilataci přenáší na spínací mechanismus invarová tyč. Spínací mechanismus tvoří mžikový jednopólový přepínač. Stupnice vypína­cích teplot je označena přímo na regulačním knoflíku. Spínací ústrojí termostatu je uzavřeno v hlavici. Montáž termo­statu se provádí dvěma šrouby za patky na hlavici termostatu. Při montáži je nutno zajistit, aby stonek nebyl mechanicky namáhán. Při použití termostatu na zařízeních s otřesy je nutno stonek na volném konci uchytit, ovšem tak, aby mohl dilatovat, a dále je nutno nastavenou teplotu zaaretovat dotažením aretačního šroubu. Pro spínání stejnosměrného prou­du jsou kontakty přemostěny kondenzátory.

 

Přednosti

  • vysoká citlivost
  • odolnost proti vlhkému a prašnému prostředí


Technické údaje

 

Regulační rozsah -20 °C až +60 °C
Diference spínací teploty 1-3 K
Přesnost nastavení ±5 % z nejvyšší hodnoty jmenovité vypínací teploty
Jmenovité napětí, proud 60V, 1A ss; 120V, 0,5 A ss (TH 220)
250V, 15A st (TH 221)
Délka stonku 560 mm
Hmotnost cca 0,8 kg
Krytí IP 44
Odolnost vnějším vlivům hlavice odolná vlivům třídy AB7, AE3, AM1, AN1, BE1
Dovolená teplota hlavice 120 °C
Dovolená teplota stonku 140 °C
Životnost 10 000 cyklů


Rozměrové náčrty

TH 220TH 220TH 220

 

 

Termostaty TH 260, TH 261

Termostaty TH 260, TH 261 jsou teplotně závislé jed­nopólové spínače, určené pro ochranu před nadměr­ným oteplením výfukových plynů topného naftového agregátu pro vytápění dieselelektrických vlakových souprav. Mohou být však použity i v jiných případech regulace teplot. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spotřebu energie. Termostaty se vyzna­čují vysokou odolností proti mechanickému poškození a nízkými náklady na provoz a údržbu.

 

Popis

Teplotně citlivý element je stonek termostatu, tvořený dilatující trubkou z antikorozní žáruvzdorné oceli. Teplotní dilatace trubky se přenáší invarovou tyčí přes pákový převod na spínací mechanismus, který je uzavřen v hlavici. Regulační knoflík k nastavení teploty je rovněž uzavřen v hlavici a lze jej zaaretovat, aby vlivem otřesů nedo­šlo k přestavení vypínací teploty. Pro připevnění ter­mostatu slouží 2 patky s otvory pro šrouby. Při mon­táži nesmí být stonek mechanicky namáhán a musíbýt uložen tak, aby mohl dobře dilatovat. Termostat může být umístěn v libovolné poloze. Termostat je opatřen kabelovou ucpávkou P 13,5.

Invarové tyče mezi aktivní částí stonku a hlavicí zamezují nadměrnému oteplení hlavice.


Technické údaje

 

Regulační rozsah 200 °C až 400 °C
Diference spínací teploty 5-20 K
Přesnost nastavení ±10 % z nejvyšší hodnoty jmenovité vypínací teploty
Délka stonku 160 mm + 110 mm tepelně izolační část
Jmenovité napětí, proud 120 V , 0,5 A ss (TH 260)
250 V , 15 A st (TH 261)
Dovolená teplota hlavice 120 °C
Dovolená teplota stonku 500 °C
Hmotnost cca 0,85 kg
Krytí IP 44
Odolnost vnějším vlivů hlavice odolná vlivům třídy AB7, AE3, AM1, AN1, BE1
Životnost 10 000 cyklů


Rozměrové náčrty

TH 260TH 260TH 260

 

 

Termostat TH 810.2

Termostat TH 810.2 je jednopólový přepí­nač, určený k ochraně proti nadměrnému zvýšení teploty v plynném prostředí. Má poměrně malou citli­vost a nehodí se proto k regulaci teploty v úzkých tolerancích. Používá se k ochraně před nadměrným zvýšením teploty ve výfukovém potrubí, v potrubí top­ného vzduchu a v zařízeních pro naftové nebo ben­zinové vytápění. Může však být použit i jako hlásič nebo regulátor teploty různých strojů a zařízení nebo jejich částí. Základem termostatu je spolehlivý mechanický systém, který nemá žádnou vlastní spo­třebu energie. Výrobek se vyznačuje nízkými náklady na provoz a údržbu oproti elektronickým systémům.

 

Popis

Vlastní termostat tvoří spínací hlavice a teplotní čidlo. Teplotní čidlo je zhotoveno z antikorozní trubičky, která je jedním koncem pevně spojena se spínací hlavicí termostatu. Druhý konec je uzavřen zatave­nou zátkou. Uvnitř trubičky je křemenná tyčinka, pomocí které se přenáší dilatace trubičky na spínací mechanismus. Požadovanou vypínací teplotu z daného roz­sahu nastavuje výrobní závod dle požadavku zákaz­níka. Při montáži je nutno chránit stonek i hlavici před velkými nárazy a dále je nutno zabránit event. ohybu nebo vyvrácení stonku. Provedení spínače není her­metické, a proto se termostat může montovat jen v prostředích chráněných před vnikáním prachu, vlh­kosti a nečistot.

 

Technické údaje

 

Regulační rozsah -30 °C až 300 °C
Diference spínací teploty 5-40 K
Přesnost nastavení ±5 % z regulačního rozsahu
Dovolená teplota hlavice 60 °C
Dovolená teplota stonku max. 800 °C (min. -40 °C )
Jmenovité napětí, proud 24 V, 15 A ss
Délka stonku 88 mm
Hmotnost cca 0,20 kg
Životnost 10 000 cyklů

 

Rozměrové náčrty

TH 810.2TH 810.2

 

N2VmYmJ