Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Úvod »» Testo 310 II - Analyzátor spalín sada


    

Testo 310 II - Analyzátor spalín sada

AKCIA !!! VYMEŇTE STARÝ ZA NOVÝ S 10% BONUSOM

novinka akcia top produkt doprava zdarma

skladom

 

Transparentná história cien
Skladom: 2 ks
Dostupnosť: Skladom
Číslo produktu: 0563 3104
Výrobca: Testo
Žiadosť o cenovú ponuku: e-mail: mercontrol@mercontrol.sk
Kontakt: Cena na požiadanie: 0905 645 343
649,00 €
Naša cena bez DPH : 640,00 €
Naša cena s DPH (20 %):
768,00 €

do košíka:
  ks  

Testo 310 II - Analyzátor spalín sada

Podrobný popis

Kúrenári a technici, ktorí uvádzajú teplovodné a bytové vykurovacie systémy do prevádzky a vykonávajú ich údržbu, potrebujú spoľahlivý a odolný merací prístroj, s ktorým môžu ľahko vykonávať svoje merania, ako napr. analýzy spalín. Nový prístroj Testo 310 II poskytuje individuálnu podporu pre každodenné meranie a uľahčuje každodennú prácu.

 • Súčasné, individuálne meranie a zobrazenie všetkých relevantných meraných parametrov (O2, CO, CO2, teplota spalín a okolitého prostredia, prostredie CO, ťah a tlak). Zobrazenie konfigurovateľné prostredníctvom aplikácie testo Smart App
 • Súčasné doplnkové merania prostredníctvom aplikácie testo Smart App (napr. tlak plynu, prietok a teploty).
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie menu
 • Digitálna dokumentácia, prenos dát a správa zákazníckych dát prostredníctvom aplikácie testo Smart App

Popis produktu
Presnosť merania, konfigurovateľné zobrazenie merania, možnosť paralelného merania, intuitívne ovládanie, odolné puzdro, možnosť pripojenia k aplikácii testo Smart: náš analyzátor spalín Testo 310 II ponúka všetko, čo kúrenári a technici potrebujú pre praktickú prácu na vykurovacích systémoch.

Testo 310 II má dva meracie moduly pre O2 a CO a teplotný senzor integrovaný do odberovej sondy. Plynové senzory merajú presný obsah kyslíka a oxidu uhoľnatého a teplotu spalín a okolitého prostredia. Z týchto nameraných údajov sa počítajú všetky dôležité parametre merania, ako je hodnota CO2, účinnosť a spalinové straty. Ďalšie silné stránky má merací prístroj v presnosti merania, konfigurovateľným zobrazením nameraných hodnôt, možnosti paralelného merania, intuitívne ovládanie, odolný kryt, možnosti pripojenia k aplikácii testo Smart: náš analyzátor spalin Testo 310 II ponúka všetko, čo topenári a technici potrebujú pre praktickú prácu na vytápecích systémov.

Spoľahlivé skúšky vykurovacích systémov s analyzátorom spalín Testo 310 II pre začiatočníkov
Kompaktný analyzátor spalín ponúka okrem jednoduchého užívateľského rozhrania aj menu so štyrmi integrovanými ponukami merania spalín, ťahu, CO v okolí a tlaku. Všetky namerané výsledky sú na grafickom displeji s vysokým rozlíšením prehľadne zobrazené a je možné ich aj konfigurovať.
V prípade potreby máte pri meraní voľné ruky – analyzátor spalín Testo 310 II môžete totiž pomocou magnetov na zadnej strane prístroja pripevniť na kovové povrchy, napr. k horáku. To však nie je jediná praktická funkcia: aplikácia testo Smart umožňuje ovládanie a konfiguráciu prístroja cez funkciu diaľkového ovládania.

Chytro navrhnuté odolné prevedenie pre drsné a znečistené prostredie, rýchle nulovanie senzora za 30 sekúnd, ľahko vymeniteľný filter sondy a rýchlo vyprázdniteľná kondenzačná nádržka robia z analyzátora spalín optimálny nástroj pre techniky zariadenia.
V prípade potreby je možné namerané výsledky preniesť cez Bluetooth® do rýchlotlačiarne Testo, ktorá je voliteľne na objednanie a priamo na mieste ich vytlačiť alebo ich môžete odoslať e-mailom.

Rozsah dodávky
Analyzátor spalín Testo 310 II vrátane akumulátora a výstupného protokolu z výroby na meranie O2, CO, hPa a °C, sonda 180 mm s kužeľom, silikónová hadica na meranie tlaku, 5 filtrov častíc a kufor.

 

Technické parametre:

Typ K (NiCr-Ni)

Merací rozsah -20 do +100 °C
Presnosť ±1 °C
Rozlíšenie 0,1 °C
Doba odozvy < 50 s
Teplota (okolná teplota)

 

Typ J (Fe-CuNi)

Merací rozsah 0 do +400 °C
Presnosť ±1 °C (0 do +100 °C)
±1,5 % z mv (> 100 °C)
Rozlíšenie 0,1 °C
Doba odozvy < 50 s
Teplota (spaliny)

 

Meranie O2

Merací rozsah 0 do 21 vol.%
Presnosť ±0,2 vol.%
Rozlíšenie 0,1 vol.%
Doba odozvy 30 s

 

Meranie komínového ťahu

Merací rozsah -20 do +20 hPa
Presnosť ±0,03 hPa (-3,00 do +3,00 hPa)
±1,5 % z mv (Zvyšný rozsah)
Rozlíšenie 0,01 hPa

 

Určenie stupňa účinnosti (Eta)

Merací rozsah 0 do 120 %
Presnosť 0,10%

 

Spalinové straty

Měřicí rozsah 0 do 99,9 %
Rozlíšenie 0,10%

 

Meranie tlaku

Merací rozsah -40 do +40 hPa
Presnosť ±0,5 hPa
Rozlíšenie 0,1 hPa

 

Meranie CO (bez H2 kompenzácie)

Merací rozsah 0 do 4000 ppm
Presnosť ±20 ppm (0 do 400 ppm)
±5 % z mv (401 do 2000 ppm)
±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Doba odozvy 60 s

 

Meranie CO okolia

Merací rozsah 0 do 4000 ppm
Presnosť ±20 ppm (0 do 400 ppm)
±5 % z mv (401 do 2000 ppm)
±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Doba odozvy 60 s

 

Hlavné technické parametre

Hmotnosť cca 660 g
Rozmery 201 x 83 x 44 mm
Prevádzková teplota -5 do +45 °C
Funkcia zobrazenia grafický 7 riadkový displej
Napájací zdroj akumulátor: 1500 mAh, sieťový zdroj 5V/1A
Skladovacia teplota -20 do +50 °C


Aplikácie

Meranie komínového ťahu v dymovode
Meranie komínového ťahu je vlastne meranie tlakového rozdielu. Tento tlakový rozdiel sa vytvára medzi dvoma oddelenými miestami s rôznou teplotou. To vyvolá
prúdenie, aby sa tlak vyrovnal. U spaľovacích zariadení sa tomuto rozdielu tlakov hovorí komínový ťah. Ten sa meria medzi spalinami a okolitým vzduchom cez kontrolný otvor v jadre spalín. 
Aby spaliny bezpečne odchádzali do komína, musí tlakový rozdiel (komínový ťah) pri kotloch, ktoré pracujú s podtlakom, existovať. Keď je ťah dlhodobo veľmi vysoký, stúpa priemerná teplota výfukových plynov, a tým aj komínová strata. Znižuje sa účinnosť. Keď je ťah dlhodobo nízky, chýba pri spaľovaní kyslík a vznikajú sadze, prípadne oxid uhoľnatý. Tým sa tiež znižuje účinnosť.

Meranie CO okolia v kotolniach
Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, chuti a zápachu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov a na frekventovaných miestach (v našom prípade je to miesto inštalácie spaľovacieho systém pre ohrev teplej vody) vykonávať pravidelné monitorovanie expozície CO.

Meranie parametrov spalín plynových horákov (CO, O2, teplota ...)
Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcich spalín stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a
2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadení bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, tlak plynu ...)
Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné meranie. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Rozsah dodávky

 • Analyzátor spalín Testo 310 II na meranie O2, CO, hPa a °C
 • akumulátor
 • výstupný protokol z výroby
 • sonda 180 mm s kužeľom
 • silikónová hadica na meranie tlaku
 • 5 filtrov častíc
 • kufor
ZDQ1NThjN