Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Úvod » Revízne prístroje » Metrel Eurotest 61557 EU - Tester elektrických inštalácií a hromozvodov


        

Metrel Eurotest 61557 EU - Tester elektrických inštalácií a hromozvodov

+ kalibračný list + doprava zdarma

doprava zdarma

skladom

 

Skladom: 0 ks
Číslo produktu: 22
Výrobca: Metrel
Žiadosť o cenovú ponuku: e-mail: mercontrol@mercontrol.sk
Naša cena bez DPH : 0,00 €
Naša cena s DPH (20 %):
0,00 €

Príslušenstvo

Obrázok:
Číslo produktu / Názov tovaru:
Skladom:
Cena:
Fluke 438-II - Trojfázový analyzátor elektrických sietí a motorov
34
Fluke 438-II - Trojfázový analyzátor elektrických sietí a motorov
skladom
Naša cena 6 925,00 €
ZENNERREED odpočtový software Wireless M-bus / 234089
38
ZENNERREED odpočtový software Wireless M-bus / 234089
skladom
Naša cena 30,00 €
ZENNER M-Bus modul pre vodomery ETKD-M a ETWD-M
39
ZENNER M-Bus modul pre vodomery ETKD-M a ETWD-M
skladom
Naša cena 38,00 €

Metrel Eurotest 61557 EU - Tester elektrických inštalácií a hromozvodov

Špičkový profesionálny multifunkčný prístroj pre vykonávanie revízií podľa požiadaviek ČSN 332000-6-61

Univerzálny multitester na revízie rozvodov nn. Verzia EURO Set. Navyše nízkorozsahové pr. kliešte (A1018), meracie šnúra 4m (A1012) a plne funkčný program Euro Link-Pro (A1052); určené na meranie izolačných odporov, prechodových odporov a spojitosti, impedancia ochrannej slučky, skratového prúdu, impedancia sietí, sledu fáz, vyhľadávanie závad bra inštaláciu, výkonu, účinníka, energie, TRMS prúdu, harmonických zložiek napätia a prúdu, napätia a frekvencie sietí, vypínacieho času prúdových chráničov, dotykového napätia, vybavovacieho rozdielového prúdu, prúdových chráničov, odporu uzemnenia a merného odporu pôdy, varistorov napäťových ochrán, záznamu sieťového napätia.

Funkcie a vlastnosti prístroja:

Meranie prechodových odporov, vodivé spojenie
Skratový prúd pri meraní prechodových odporov je minimálne 200 mA. Meranie prebieha s automatickým prepólovaním skúšobného prúdu. Je možné kompenzovať odpor prívodných vodičov. Možno nastaviť medze pre min. hodnotu prechodového odporu.
Vodivé spojenie - slúži na "propískávání" obvodov, hľadanie skratov apod. EuroTest 61557 v tejto funkcii pracuje ako ohmmeter s meracím prúdom <7 mA.

Meranie zemných odporov a rezistivity pôdy
Prístroj má rozsiahle možnosti meranie zemných odporov: umožňuje merať štvorvodičovou metódou, štvorvodičovou metódou + jedným kliešťovým prístrojom bez vypnutia meraného obvodu alebo dvoma kliešťovými prístrojmi bez vypnutia meraného obvodu a bez zatĺkaní sond. Ďalej možno merať rezistivitu pôdy.
Tu je k stiahnutiu článok, kde sú popísané jednotlivé spôsoby a možnosti merania zemných odporov.

Meranie izolačných odporov
Izolačné odpory môžu byť merané napätím 50/100/250/500/1000 V do hodnoty až 1000 MOhm. Je možné nastaviť limit pre min. hodnotu izolačného odporu.

Test prúdových chráničov
Možno testovať prúdové chrániče (ďalej len FI) typu AC alebo A štandardné a selektívne s menovitým reziduálnym prúdom 10 mA až 1000 mA. Test možno vykonávať ako manuálne, tak automaticky a každý test možno vykonať ako kladnú, tak zápornú polvlny. Pri teste je vykonávané porovnanie nameraných vypínacích časov s hodnotami danými normou. Vypínací čas možno merať týmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Ďalej možno merať povoľovacia rozdielový prúd IΔ postupne narastajúcim prúdom. Samozrejmosťou je meranie dotykového napätia a zemného odporu / odporu slučky bez vybavenia FI.
EuroTest 61557 má navyše špeciálnu funkciu pre meranie zemného odporu / odporu slučky bez vybavenia FI. Toto meranie je vykonávané po dobu niekoľkých desiatok sekúnd; počas tejto doby prístroj nameria veľké množstvo údajov, ktoré sú následne spracované, vyhodnotené a výsledkom celého procesu je zobrazený nameraný odpor. Tento postup zaručuje veľmi dobrú opakovateľnosť a použiteľnosť zmerané hodnoty!

Meranie skutočnej impedancie poruchovej slučky / siete a skratového prúdu
Prístroj meria skutočnú impedanciu poruchovej slučky a siete (vrátane impedancia medzi dvoma fázami!), Súčasne zobrazí aj činný odpor, indukčný odpor a samozrejme aj skratový prúd. Ďalej meria dotykové napätie pri skratovom prúde.
Pri meraní skutočnej impedancie je braný do úvahy fázový posun medzi napätím a prúdom, tj. Vplyv indukčného odporu vinutia transformátorov, motorov a pod. V dôsledku toho je výsledok merania presnejšie, stabilnejšie a lepšie vypovedá o skutočných pomeroch v meranom obvode.
Pomocou adaptéra A 1143 možno merať impedanciu poruchovej slučky a siete s veľmi vysokou presnosťou pri rozlíšení 0,1 MOhm.

Odpor slučky N-PE a skratový prúd

Sled fáz
Prístroj indikuje sled fáz a ďalej poruchové stavy (napr. Neprítomnosť niektorého fázového napätia).

Prúd pomocou klieští a špičkový prúd
Prístroj meria skutočnú efektívnu hodnotu prúdu a ďalej špičkovú hodnotu prúdu (napr. Rozbehový prúd motora).

Meranie prierazného napätia varistorov (prepäťových ochrán)
Možno merať prierazné napätia rôznych prepäťových ochrán v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slúži na určovanie prúdových okruhov, vyhľadávanie poistiek apod. Ako vysielač slúži EuroTest 61557, ako prijímač bezdotyková sonda "Lokátor".

Výkon, energia
Možno merať jednofázový výkon (W, VA, VAR, cos φ) a energiu (nastaviteľný časový interval 1 minúta až 25 hodín).

Test prítomnosti napätia na ochrannom vodiči
Pri vykonávaní niektorých meraní, ktorá potrebujú prítomnosť sieťového napätia, prístroj automaticky testuje, či nie je na PE prítomné nebezpečné napätia.

Harmonická analýza napätia a prúdu
Meria celkové harmonické skreslenie THD a zobrazuje nepárne harmonické až do 21. harmonickej!

Meranie osvetlenia
Osvetlenie sa meria pomocou externej sondy.

Ukladanie výsledkov do pamäte a prenos do PC
Do pamäti Euroteste 61557 je možné uložiť až 1000 výsledkov meraní a neskôr ich vyvolať na displeji alebo preniesť do PC pomocou dodávaného softwareEuroLink, ktorý je v češtine. Pred meraním možno navyše pomocou software Eurolink vytvoriť presnú štruktúru merané inštalácie a preniesť ju do Euroteste 61557. Následná revízie a ukladanie výsledkov do pamäte sa tým urýchli.

Grafická funkcie HELP
Zobrazí na displeji možnosti pripojenia prístroja k meranému objektu a ďalšie pomocné informácie.

Rozsah dodávky

Obj. číslo:

 
Prístroj EuroTest 61557 EU
ano
Plug commander (pre meranie v sieťových zásuvkách bez potreby "tretej" ruky, ano
Univerzálny merací kábel - kábel zakončený banánové umožňuje meranie pomocou meracích hrotov a krokosvoriek ano
Kliešťový prístroj na meranie malých prúdov, typ A 1018
- univerzálne kliešte pre všetky merania prúdov; aj prijímacie kliešte pri meraní zem. odporov (tzn. pre meranie pomocou dvoch klieští sú potrebné aj kliešte A 1019)
ano
Šnúra pre pripojenie sondy (umožňuje pripojenie pomocné sondy pri meraní dotykového napätia) ano
Krokosvorka 1 ks, meracie hrot 2 ks ano
Kábel RS 232 pre prepojenie s počítačom ano
PC softvér pre Windows 95/98/2000/NT/XP Pre Eurolink
Taška na prístroj, remeň 2 ks ano
Návod, kalibračný list, záručný list, kartónový obal ano

 

 

ODkyNjZiZ