Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Prístrojové transformátory prúdu

Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie

Prístrojové transformátory prúdu pre nízke napätie firmy MBS Sulzbach sú určené k použitiu v rozvodných zariadeniach nízkeho napätia s menovitou hodnotou prúdu do 7500 A. Transformátory splňujú požiadavky ČSN 351360, zahraničných noriem a medzinárodných doporučení VDE 0414/1-3, DIN 42600, IEC 185 a predpisu VBG4.

Ponuka prístrojových transformátorov zahrňuje široký výber meracích transformátorov prúdu:

WSK závitová konštrukcia pre primárne prúdy 1-150 A
ASR zásuvná konštrukcia s kruhovým otvorom pre primárne prúdy 40-600 A
ASK zásuvná konštrukcia pre primárne prúdy 30-7500 A
KBU zásuvná konštrukcia s rozoberateľným jadrom
ASRD trojfázové transformátory
KSU, SUSK sčítacie transformátory pre pripojenie 2-8 primárnych obvodov

Štandardné hodnoty menovitého sekundárneho prúdu transformátorov sú 5 A alebo 1 A. Trieda presnosti 0,5 a A (na vyžiadanie 0,5s a 0,2) sú určené pre meracie obvody. Ďalej je možné dodať transformátory v triede presnosti 5P a 10P pre istiace obvody. Transformátory majú nadprúdové číslo ≤ 5 resp. < 10.

Transformátory sú zapuzdrené v plastovom kryte z čierneho samo-zhasiteľného makrolonu, zvareného ultrazvukom. Použitý materiál odpovedá tepelnej trieda E.

Sekundárne svorky sú osadené dvomi poniklovanými kombinovanými skrutkami M5x10 pre pripojenie vonkajších obvodov vodičmi s prierezom max. 10 mm2 a vybavené integrovanými krytkami. Transformátory triedy presnosti 0,5 sú štandardne dodávané vrátane plastových krytov umožňujúcich sekundárne svorky zaplombovať.

K uchyteniu transformátorov sa štandardne dodávajú upevňovacie pätice a skrutky pre upevnenie na prúdovú zbernicu. Transformátory prúdu typu ASR 20.3, ASR 201.3, ASR 21.3, ASR 22.3, ASK 205.3, ASK 21.3, ASK 31.3, ASK 318.3, ASK 31.4, ASK 31.5, ASK 41.3, ASK 41.4, ASK 412.4, WSK 30 a WSK 40 môžu byť na vyžiadanie dodané s upevňovacou západkou pre uchytenie transformátoru na normalizovanú lištu DIN-35 mm.

Meracie transformátory typu ASR 22.3, ASK 21.3, ASK 31.4, ASK 31.5, ASK 41.4, ASK 41.6, ASK 541.4, ASK 51.4, ASK 61.4, ASK 61.6, ASK 63.6, ASK 81.4, ASK 105.6, ASK 123.3, ASK 130.3, ASK 130.5 a WSK 31.5 je možné dodať v triede 0,5s.

Meracie transformátory typovej rady ASK a WSK sú schválené na meranie a účtovanie spotreby elektrickej energie Českým metrologickým inštitútom pod číslom TCS 212/92-1397 a TCM 212/94-1815 a je možné je dodať ociachované vrátane atestu.


M2QzMTA