Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 


Panelové a rozvádzačové prístr

Analógové meracie prístroje

Rozvádzačové prístroje sa používajú na meranie elektrických veličín v elektrárňach arozvodniach elektrickej energie, vo výrobných technologických zariadeniach alebo elektrických rozvádzačov.

Sú konštruované podľa najnovších predpisov EN 61010-1 a ustanovení o zhode (CE).


Y2M5MWYzYj